Sonia Pierre (1963 – 2011)

p1 sonia_nl_2012

In Memory of our Sister, Sonia Pierre (1963-2011)

Lè yon branch wozo kase bò letan
Ranmye pa menm espantan
Men lè se yon mapou nan granbwa ki tonbe
Tout zwazo blije mande: “Kote n pral poze?”
Lan jaden nou
Ou te yon mapou
Kote n poze
Lè n te bouke
Se pou piyay
Ou te bay lonbray

Lè yon Mapou Tonbe
Poem by Jean Claude Martineau (Koralen)
Spanish by Flanbwayan
English by Lakou New York

Sonia Pierre remembered as a champion of Dominicans of Haitian descent

Read more